English繁體中文
系友專區

最新消息

HOME內文

112年8月17日(四)光電系系友會國家太空中心參訪活動

光電系系友會於112817()舉辦國家太空中心參訪活動,邀請系友們攜眷參加,由國家太空中心福衛三號計畫主持人方振洲學長親自為系友們導覽,參觀衛星整測廠房、衛星操控中心、福衛火箭模型等,大家藉此活動更了解國內衛星的發展基礎及運作模式,也對未來充滿想像空間的太空產業有更多的理解與期待,獲益良多!

20230821110633OI4B
                                                方振洲學長導覽

 

202308211106541H4d
                                                     解說衛星內部構造

Back