English繁體中文

聯絡我們

:::HOME聯絡我們
陽明交通大學總機
新竹:03-5712121, 03-6120888
台北:02-23812386
台南:06-3032121
台聯大 MVPN : 2345678
 
光電工程學系

地址:新竹市大學路1001號交映樓210室     地理位置 (交映樓)
分機:03-5712121轉 56304(大學部)   52958(碩士班)   56303(博士班) 
傳真:03-5735601 
 
 E-Mail: 學務及就學相關事項
           大學部: swhsu@nycu.edu.tw
           碩士班: selenawang@nycu.edu.tw
           博士班: ritatung@nycu.edu.tw

關於本站的批評與指教  yungchiwu@nctu.edu.tw

20171201102957Xd11